TOTO JE STARÁ STRÁNKA UFO! NOVÚ NÁJDETE NA PÔVODNEJ ADRESE ufo.fks.sk

Aktuálna anketa: Call me!

Ako dlho sa vám podarilo urdžať hovor na telefónne číslo 0908/824182?

Bolo vyslyšaných 44 hlasov
32 % 10 sekúnd
5 % 20 sekúnd
7 % 30 sekúnd
11 % 1 minúta
2 % 2 minúty
2 % 4 minúty
41 % viac ako 8 minút

Staré ankety

Vysvetľovanie vzorákov Anketa pre bratislavských rieš...
Nová anketa Chceš novú anketu?...
Termín sústredenia UFO V ktorom z nasledujúcich termí...
fks.sk na mobile? Používaš mobilný telefón? A ch...
Nové pravidlá Ako sa Vám páčia nové pravidlá...
Náboj Ako sa vám páčil nový systém n...
KMS Anketa Za ktorú možnosť na ...
Klub Akú aktivitu si predstavujem p...
Vzoráky Ako užitočné sú pre teba vzoro...
Online náboj Po dlhšom uvažovaní sme sa roz...
Bďabka Ako často mávaš bďabku?...
Ťuťúšik Aká je podľa teba zdrobnelina ...
Call me! Ako dlho sa vám podarilo...
Príklady Koľko si myslíte, že vie Bea z...
Pershingove vlasy Aké vlasy by podľa vás mal mať...
Termín LChCh Aký termín LChCh (Letnej Chaty...