TOTO JE STARÁ STRÁNKA UFO! NOVÚ NÁJDETE NA PÔVODNEJ ADRESE ufo.fks.sk

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

Odkazy na stránky

Korešpondenčné semináre

KMS Korešpodenčný seminár z matematiky, nástupca BKMS a SKMS
KSP Korešpodenčný seminár z programovania
FYKOS Pražský fyzikálny korešpodenčný seminár
STROM Najstarší korešpodenčný seminár na Slovensku a v Čechách
Pikofyz Fyzikálny korešpondenčný seminár určený pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ
MaM Korešpondenčný seminár s úlohami podobnými TMF
DěS Dejepisný korešpondenčný seminár
Fanclub FKS Informácie o uskutočnených akciách FKS z trochu iného pohľadu

Iné súťaže

Zadania úloh FO Zadania Fyzikálnej olympiády, všetky kategórie vo formáte .doc
TMF Staňte sa vedcami! Súťaž päťčlenných tímov...
Česká FO Česká fyzikálna olympiáda
KoMaL Maďarská súťaž, aj v angličtine :-)
IPhO's Veľa z medzinárodných olympiád, linky na regionálne súťaže...

O fyzike na internete

PlusMaths Internetový časopis, získali webby awards v kategórii veda
QUIDO.CZ Internetový časopis o fyzike
Kmity Všetko o kmitoch a pekne efektné, s animáciami
Pokusy Pokusy v školskej fyzike
Opticke javy O optických javoch v atmosfére
O akustike Ako je to vlastne s akustikou?
HyperPhysics ...po anglicky, ale dobré!
FyzWeb Fyzikální stránky pro každého
Fyzika v príkladoch Literatúra, príklady, zábava, ...

Astronómia

IAN.CZ Najnovšie správy z astronómie
Vesmír okolo nás Vesmír a všetko, čo s ním súvisí
HST Hubblov teleskop a jeho zábery

Naša rodná

Univerzita Komenského Všetko, čo chcete vedieť o UK a jej fakulátch