TOTO JE STARÁ STRÁNKA UFO! NOVÚ NÁJDETE NA PÔVODNEJ ADRESE ufo.fks.sk

Korešpondenčný seminár UFO


Svoje riešenia môžete posielať aj elektronicky. Podrobný návod 'ako' nájdete na stránke e-riešenia. Doporučujeme vytvoriť si konto v predstihu, pretože sa môže stať, že vám v posledný odovzdávací deň konto nestihneme vytvoriť.

TOTO JE STARÁ STRÁNKA UFO!

Adresa:

FKS, KTFDF FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Vaše otázky

Elektronické riešenia

SUBMIT

Máme aj Facebook

TOTO JE STARÁ STRÁNKA UFO!

Design vytvorila Janka, stránku Maťo