TOTO JE STARÁ STRÁNKA UFO! NOVÚ NÁJDETE NA PÔVODNEJ ADRESE ufo.fks.sk

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

Študijné texty

Naše seriály

Kontrola výsledku: Rozmerová analýza
Kontrola výsledku: Sedliacky rozum
Elektrina a elektrické odpory

Ďalšie materiály

Zdroj:

  

RNDr. Martin Macháček CSc
Fyzika pre 8. ročník ZŠ, 1. diel
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993

Ilustrácie:

  

Táňa Žitňanová


Zverejnené so súhlasom autora
Kladky
Vztlaková sila a Archimedov zákon