TOTO JE STARÁ STRÁNKA UFO! NOVÚ NÁJDETE NA PÔVODNEJ ADRESE ufo.fks.sk

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

Archív UFOU F O Séria

8. ročník
2014/15

poradie zima Zima leto Leto
zadania 1 2 3 1 2 3
vzoraky 1 2 3 1 2 3

7. ročník
2013/14

poradie zima Zima leto Leto
zadania 1 2 1 2
vzoraky 1 2 1 2

6. ročník
2012/13

poradie zima Zima leto Leto
zadania 1 2 1 2 3
vzoraky 1 2 1 2 3

5. ročník
2011/12

poradie zima Zima leto Leto
zadania 1 2 1 2
vzoraky 1 2 1 2

4. ročník
2010/11

poradie zima Zima leto Leto
zadania 1 2 3 1 2 3
vzoraky 1 2 3 1 2 3

3. ročník
2009/10

poradie zima Zima leto Leto
zadania 1 2 3 1 2 3
vzoraky 1 2 3 1 2 3

2. ročník
2008/09

poradie zima Zima leto Leto
zadania 1 2 3 1 2 3
vzoraky 1 2 3 1 2 3

1. ročník
2007/08

poradie   leto Leto
zadania       1 2 3
vzoraky       1 2 3